TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐAK KRONG

THỜI KHÓA BIỂU

NĂM    HỌC 2020 – 2021

 

Thứ

Tiết

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

2

1

 

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

 

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

3

 

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

4

 

T.Việt

T.Việt

Toán

Toán

5

 

Toán

Toán

K.Học

K.Học

6

 

 

 

 

 

3

1

 

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Thể dục

2

 

Toán

Toán

Toán

Toán

3

 

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

4

 

T.Việt

TN – XH

T.Việt

T.Việt

5

 

 

Tiếng Anh

L.sử

L.sử

6

 

 

 

Tiếng Anh

Tiếng Anh

4

1

 

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

2

 

Toán

Toán

Toán

Toán

3

 

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

4

 

Mĩ thuật

Mĩ thuật

T.Việt

T.Việt

5

 

Âm nhạc

Âm nhạc

Âm nhạc

Âm nhạc

6

 

 

 

 

 

5

1

 

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Thể dục

2

 

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

3

 

Toán

Toán

Toán

Toán

4

 

T.Việt

T.Việt

Địa lí

Địa lí

5

 

TN – XH

TN – XH

Mĩ thuật

Mĩ thuật

6

 

 

 

 

 

6

1

 

Toán

Toán

Toán

Toán

2

 

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

3

 

Thủ công

Thủ công

K.học

K.học

4

 

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Kỹ thuật

Kỹ thuật

5

 

 

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

6

 

 

 

Sinh hoạt

Sinh hoạt

                                                                                                  

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐAK KRONG          THỜI  KHÓA BIỂU - Năm học  2020 – 2021

                                                                      (Lớp 1 - học 2 buổi/ ngày)

                                                     (Thực hiện tuần 01: Từ ngày 03  tháng 9 năm 2019)

 

Thứ

Buổi

Tiết

LỚP 1

L P  2

LỚP  3

LỚP  4

LỚP  5

Ghi chú

HAI

 

Sáng

1

Chào cờ (HĐTN)

 

 

 

 

 

2

Tiếng Việt

 

 

 

 

 

3

Tiếng Việt

 

 

 

 

 

4

Đạo đức

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

TN và XH

 

 

 

 

 

2

Ôn Tiếng Việt

 

 

 

 

3

Thể dục

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

 

Sáng

1

Toán

 

 

 

 

 

2

Tiếng Việt

 

 

 

 

 

3

Tiếng Việt

 

 

 

 

 

4

Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

Tiếng việt

 

 

 

 

 

2

Ôn Tiếng Việt

 

 

 

 

 

3

Ôn Toán

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

1

Toán

 

 

 

 

 

2

Tiếng Việt

 

 

 

 

 

3

Tiếng Việt

 

 

 

 

 

4

TN và XH

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

Tiếng Việt

 

 

 

 

 

2

Ôn Tiếng Việt

 

 

 

 

 

3

Ôn Toán

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

NĂM

 

Sáng

1

Toán

 

 

 

 

 

2

Tiếng Việt

 

 

 

 

 

3

Tiếng Việt

 

 

 

 

 

4

Mĩ thuật

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

Ôn Toán

 

 

 

 

 

2

Ôn Tiếng Việt

 

 

 

 

 

3

HĐTN (chủ đề)

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

SÁU

 

Sáng

1

Thể dục

 

 

 

 

 

2

Tiếng Việt

 

 

 

 

 

3

Tiếng Việt

 

 

 

 

 

4

HĐTN (SHL)

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4